Nagroda im. Macieja Frankiewicza, Poznań - logo

Cechy, którymi charakteryzował się Patron Nagrody:

  • odwaga, uczciwość
  • miłość do Ojczyzny
  • patriotyzm w życiu codziennym
  • odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • gotowość do działania na rzecz społeczności lokalnej
  • optymizm i otwartość na innych
  • pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
  • rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
  • życzliwy stosunek do otoczenia
Stawiamy na młodych patriotów - Nagroda im. Macieja Frankiewicza