Nagroda im. Macieja Frankiewicza, Poznań - logo

Cechy, którymi charakteryzował się Patron Nagrody:

  • niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań
  • miłość do Ojczyzny
  • krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
  • prawość intencji i uczciwość w działaniach
  • poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
  • optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
  • pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
  • pozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
  • życzliwy stosunek do otoczenia
Stawiamy na młodych patriotów - Nagroda im. Macieja Frankiewicza