i175 V edycja-2017 i919 Image2250
   
Shape22284 PlakatNF2015 czek

Pani Joanna Frankiewicz zachęca młodych ludzi do udziału w konkursie.

Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest dla młodych, którzy Ojczyznę postrzegają, jako wartość najwyższą i dlatego zasługują na miano Patriotów wolnej Polski.

Nagroda ufundowana jest dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza - człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji
w działaniu.

Nagroda jest przyznawana osobom o cechach:

● niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań;
● miłość do Ojczyzny
● krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
● prawość intencji i uczciwość w działaniach
● poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
● optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
● pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
● rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
● życzliwy stosunek do otoczenia

Nagroda im. Macieja Frankiewicza ma formę statuetki oraz nagrody pieniężnej (5 000 złotych).

Shape16652
Shape16653
Image12469

Przedstawiamy nazwiska dziesięciu osób nominowanych do tegorocznej V edycji Nagrody im. Macieja Frankiewicza.
Oto One: Kryspin Dreher, Karol Grajewski, Martin Halasz, Zuzanna Klotzka, Mikołaj Koza, Daniel Kufel,
Jakub Szaroleta, Łukasz Szudarski, Agata Śnioszek, Paweł Wolniewicz.

Shape15978
Shape16006

Zobacz sondę uliczną.

Shape16611
Shape16863

o. Leonard Bielecki OFM - duszpasterzuje studentom i wspólnocie postakademickiej. Uczy maturzystów i raz na miesiąc odprawię Msze dla przedszkolaków. Prowadzi cykliczne katechezy internetowe bEZ sLOGANU.

Statuetka wg projektu Grażyny Strykowskiej - poznańska malarka i graficzka, absolwentka (1978) wydziału malarstwa poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny ).

Shape22090

Maciej Frankiewicz był założycielem Solidarności Walczącej, prowadząc świetnie zorganizowaną strukturę podziemną w Poznaniu w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Od 1994 roku związany z samorządem, pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania. To z jego inicjatywy Poznań został jednym z czterech miast gospodarzy EURO 2012.

Bliski był mu sport, który sam czynnie uprawiał. Współtworzył największy w Polsce Poznań Maraton, który od 2009 roku nosi jego imię.

Jako Wiceprezydent Miasta Poznania wiele razy udowadniał, że niemożliwe jest możliwe i warto w życiu mieć pasję, marzenia i je realizować.

Więcej>>

Shape22193 Shape22194

Tomasz Wolny (TVP) o patriotyzmie.

Shape22195

Inspiracja do działania, zobacz koniecznie.

Zobacz folder, druknij lub prześlij znajomym.

Shape22221

dr Bartlomiej Wroblewski o patriotyzmie i wyzwaniach.

Shape22257

Filmowa wizytówka Anny Kuleszewicz, laureatki z 2014 roku.

Shape452

Ewa Nagel - więcej o laureatce.

Lista osób nominowanych do Nagrody im. Macieja Frankiewicza za rok 2016 (w kolejności w kolejności alfabetycznej):

● Bartłomiej Banachowicz
● Monika Błaszczak
● Piotr Ceranek
● Ewelina Ebertowska
● Karol Grajewski
● Bogna Hołyńska
● Natalia Kucharska
● Ewa Nagel
● Łukasz Szudarski
● Łukasz Tadyszak

Aktualności na Facebook-u

Podsumowanie edycji 2013

ZOBACZ FILMY, KTÓRE PREZENTUJĄ ICH DZIAŁALNOŚĆ.

Image22306
Shape22305 Shape22238 Image22239 Image22240 Image22241 MECENAS PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Shape22245 Image22247

Fundacja PKO Banku Polskiego istnieje od połowy 2010 i od tego czasu czynnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Od powstania Fundacja, kierując się hasłem „Dobro procentuje”, pomogła w realizacji ponad tysiąca projektów, na które przeznaczyła blisko 35 mln złotych. Dzięki pomocy finansowej Fundacji kilka tysięcy podmiotów (organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek użyteczności publicznej) mogło zrealizować swoje inicjatywy. Poprzez realizację przedsięwzięć promujących postawy społeczne, poprawiających jakość życia, niosących pomoc potrzebującym, czy działań kulturalnych, Fundacja PKO Banku Polskiego wciela w życie misję w obszarze zaangażowania dobroczynnego na rzecz społeczeństwa.

logofundacjinf Image22249
 
   
tvp3 logo1024x345 logo_akcji Radio_Afera